Aarhus arkitekterne a/s er en dynamisk tegnestue med international erfaring. Vores arkitektfirma ligger i hjertet af Århus. Vi har kompetencer inden for arkitektur, byplanlægning, bæredygtighed, designudvikling, rådgivning og brugerinddragelse. Vores afdeling for sundhed har spidskompetencer i sygehusbyggeri, sundhedsbyggeri og sygehusarkitektur, hvor evidensbaseret design er et nøgleord. Dimensionering og omdisponering af eksisterende sygehuse. Planlægning af nybyggeri af somatiske og psykiatriske sygehuse. Optimering af arbejdsgange. Inden for bæredygtighed og miljøvenligt byggeri har vi flere realiserede projekter til familiebolig og erhverv og har således eksempler på passivhuse, boligplus-byggeri, green building-projekter. Vi bruger energioptimering, minimering af energiforbrug, imødegår klimaforandringer i arkitekturen og meget mere. Vi rådgiver også i miljørigtig projektering, faciliterer brugerdreven innovation og brugerinddragelse. Vi tilbyder bygherrerådgivning, drift og vedligehold. Vi tilbyder alle facetter af byplanlægning: kommuneplanstrategier, kommuneplaner, lokalplaner, strategisk miljøvurdering (SMV), lokaliseringsundersøgelser, by- og områdeudvikling, omdannelsesplaner, projektlokalplaner, bebyggelsesplaner, landsbyplaner, udviklingsplaner for små og store områder og planlægning i det åbne land og bæredygtig byplanlægning. Kultur-, institutions- og skolebyggeri med fokus på fleksibel indretning, så der kan være multifunktionelle indretningsmuligheder. Arkitekturen i skolebyggeri skal muliggøre det mest optimale læringsmiljø og støtter den enkelte elevs læringsstil. Designafdelingen udvikler design til bolig, erhverv og byrum.