Arkitektur

Et højt arkitektonisk ambitionsniveau ligger til grund for aarhus arkitekternes formsprog. Vi tør tænke nye og uprøvede tanker og manifestere dem i utraditionelle løsninger og et originalt udtryk. 

Vi har klare holdninger til, hvordan man bygger og renoverer. Vores formsprog tager afsæt i funktionel arkitektur, der skaber lyse og rummelige bygninger. Og vi tilstræber et nordisk udtryk med et rent linjespil og ærlige, gedigne materialer. Samtidig gør vi op med forestillingen om arkitekten som autoritet, og vi tager bygherre, øvrige rådgivere og brugere alvorligt i et helhjertet samarbejde. Arkitektens løsninger skal ikke stå alene. For ligesom vi er eksperter i at designe, har brugere og bygherre den bedste indsigt i anvendelsen af et byggeri.  For os er samarbejde, når brugere og bygherre er medspillere, der kvalificerer projektet.

Form og funktion 
Med udgangspunkt i omgivelserne, historien og beliggenheden oversætter vi således bygherres og brugeres ønsker i et smukt og bygbart projekt. Vi er eksperter i at sammentænke en bygnings indretning og anvendelse med det arkitektoniske hovedgreb. Vi organiserer byggeriets forskellige funktioner, så der opstår optimale sammenhænge og et klart og enkelt flow. Kort sagt, vi forener form og funktion i en helhed.

Arkitektonisk kvalitet
På tegnestuen beskæftiger vi såvel skitserende som projekterende arkitekter og konstruktører. Dermed sikrer vi kontinuitet og bygbarhed, og at de indledende skitseforslag udmønter sig i projekter, hvor det arkitektoniske hovedgreb fastholdes og realiseres. Vores konkurrenceafdeling har bred erfaring med alle former for byggeri og evner at forene ufravigelige formelle og funktionelle krav med arkitektonisk kvalitet.