vejen til succes

Succesfulde samarbejder kendetegnes ved, at resultatet er større end summen af individuelle kompetencer. Som rådgiver har aarhus arkitekterne lang erfaring med at lede samarbejde mellem forskellige discipliner og virksomheder i projekter på alle skalatrin, og vi har forståelse for den synergi, der kan opstå mellem flere rådgivere i et veldrevet og koordineret samarbejde. Vi kender vores egne kompetencer og respekterer vores partneres. Vi arbejder derfor uhindret på tværs af faggrænser og sikrer enkle arbejdsgange i alle projektets faser.
 
Totalrådgivning

I rollen som arkitektfaglig rådgiver er vores ambition at skabe arkitektoniske oplevelser, der indfrier brugernes behov i hverdagen, samtidig med at vi sikrer projektets økonomi, tid og kvalitet. 

Vi tror på, at arkitektur kan være en katalysator for fagligt, socialt og urbant engagement på tværs af generationer, køn, religion og social baggrund. Og at arkitektur kan skabe sammenhængskraft og udveksling mellem mennesker.  

Som tegnestue med mere end 100 års erfaring har vi trænet vores samarbejdskompetencer igennem hundredevis af projekter. Vi trækker på en stab af højt kvalificerede arkitekter med international og tværfaglig erfaring. Vores rådgivning omfatter hele processen fra idé til aflevering. 

Som rådgiver på nogle af Danmarks største og mest komplicerede hospitalsbyggerier har vi oparbejdet en unik ekspertise i styring og facilitering af komplekse samarbejder. Disse erfaringer og kompetencer kommer os til gavn inden for alle vores arbejdsområder. Derfor kan enhver bygherre trygt lægge en opgave i vores hænder. 

Når tværfagligt samarbejde går op i en højere enhed, bliver den kombinerede erfaringsbase til en sikker hånd for bygherren - og et overblik som udgør et nødvendigt grundlag for kvalificerede og fremtidssikrede beslutninger. Vi er bygherres betroede rådgiver med fokus på alle dele af et projekt, og arbejder bedst i det komplekse spænd mellem arkitektonisk ambition og konsekvent projektstyring. 

Vi er kendt for at gennemføre på budget og til tiden. Og vi leverer alle relevante ydelser lige fra program, håndtering af myndighedskrav til styring af byggeriets samlede økonomi, tid og kvalitet. Når vi samarbejder forventer vi også at vores partnere holder fokus på projektets fremdrift. Via dialog og klare beslutningsprocesser optimerer vi kvalitet, bygbarhed og økonomi med respekt for bygherres ønsker.

Bygherrerådgivning
aarhus arkitekterne er specialister i bygherrerådgivning. Som bygherrerådgiver er vi bygherres uafhængige rådgiver i samarbejdet med øvrige rådgivere og entreprenører. Vi varetager bygherres interesser og forpligtelser og bistår i organiseringen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af byggeriet.

Ydelsen tilpasser vi det konkrete projekt og kan skalere omfanget, så det matcher bygherrens ønsker. Vores arkitektfaglige ekspertise, kombineret med vores mangeårige erfaring som bygherrerådgiver på sygehus- og erhvervsbyggeri i stor skala, giver os de bedste forudsætninger for at yde kvalificeret 360-graders rådgivning. 

Vores styrke er evnen til samarbejde, og en forståelse af forskellige fagligheder. Vi sætter formgivning og funktionelle forhold højt, og forstår, at konsekvent ledelse og styring er en forudsætning for et succesfuldt byggeprojekt. 

Vi trækker på indgående erfaring med projekt- og byggeledelse,økonomistyring og teknisk rådgivning. Vores medarbejderstab består af arkitekter, konstruktører og ingeniører netop for at sikre kontinuitet og kvalitet i alle faser af byggeprocessen.