Bæredygtighed

Skal vi rådgive om en bæredygtig fremtidssikring af jeres næste projekt? aarhus arkitekternes DGNB-konsulenter rådgiver om alle spørgsmål vedrørende bæredygtige byområder og bygninger og indgår i arbejdet med at finde de bedste løsninger for det konkrete projekt.

aarhus arkitekerne har tegnet Danmarks første CO2-neutrale ungdomsboliger; H2 College i Herning. Byggeriet udmærker sig ved, at varme og strøm produceres via brintoplagret vind­mølleenergi, som er grøn energi og dermed CO2-neutral. 

Derudover har vi arbejdet med projekter, der er certificerede efter den amerikanske LEED standard og den engelske certificeringsmodel BREEAM. Vestas Technology, Research & Development er således Danmarks første certificerede LEED PLATINIUM nybyggeri - hjulpet i mål af aarhus arkitekterne.

Bæredygtighed betaler sig
Og bæredygtighed betaler sig faktisk. Højere salgspriser og lejeindtægter samt laveredrifts- og vedligeholdelsesudgifter er direkte, målbare effekter af DGNB-certificering. 

Med den rette tilgang og med velgennemtænkte løsninger kan energirenovering og grøn fremtidssikring blive en gevinst for bygherre, brugere- og for samfundet. Gennem udviklingsprojekter og samarbejde med forskningsinstitutioner har aarhus arkitekterne oparbejdet stor ekspertise inden for bæredygtig arkitektur og udfordret grænserne for, hvordan man bedst indpasser bæredygtige tiltag.

Specialuddannede medarbejdere
Vores medarbejderstab tæller DGNB-konsulenter med speciale i henholdsvis bygninger og byområder. Vi er medlem af Green Building Council Denmark og er med i udviklingen af den danske standard for certificering af bæredygtigt byggeri. Danmark har som det første land udviklet en national version af DGNB specifikt for byområder tilpasset danske forhold og en dansk planlægningspraksis. Som en naturlig konsekvens heraf har vi en byplanarkitekt, der er uddannet DGNB-konsulent med speciale i byområder.