BIM

aarhus arkitekterne har på de fleste projekter implementeret BIM som gældende arbejdsmetodik. Metoden sikrer øget kvalitet for bygherre og understøtter en bedre kommunikation mellem projektets parter.

BIM står for Bygnings Informations Modellering og betyder, at projektinformationen i højere grad er databasebaseret.

BIM optimerer bl.a.:

  •  tværfaglig kvalitetssikring
  •  udtræk til planlægning
  •  kollisionskontrol
  •  udtræk til kalkulation
  •  udtræk til Facility Management-systemer


Indstillet til BuildingSmart Award
Vi tilbyder en komplet digital løsning, der opfylder vores kunders behov for overblik og styring, og vi indgår i strategiske BIM-samarbejder med hele byggebranchens værdikæde. For BIM-projekteringen af Det Nye Rigshospital blev vi indstillet til den prestigefyldte BuildingSmart Award.
aarhus arkitekterne har siden 2008 oparbejdet stor ekspertise inden for brugen af BIM-modeller. Vi anvender klassifikationssystemer til strukturering af projektmateriale, da det giver værdi, at der er fuld kontrol over data. 

Vi arbejder altid med den seneste udgave af vores BIM software som er Autodesk Revit. Inden implementering af den nyeste version, testes versionen, så man derved er sikrer en gnidningsfri overgang hvor ingen data er tabt.

BIM-modellering af eksisterende bygninger
Vi har indgående erfaring med opmåling og BIM-modellering af eksisterende bygninger, bl.a. Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, hvor ca. 1.000 m² er renovering ud af byggeprojektets knap 3.000 m². Vi har desuden hjulpet en række store private ejendomsbesiddere med at optimere deres drift ved modellering af deres eksisterende bygningsportefølje til BIM modeller.

BIM som styringsværktøj for driftsherrer
Langt størstedelen af en bygnings økonomi ligger i dens drift. Der er således god grund til at have komplet styring af arealudnyttelse, drift og vedligeholdelse. Via laseropmåling, modellering og registrering af information om den enkelte bygning og dens dele etablerer vi et samlet digitalt katalog over en eller flere hundrede bygninger.

Vi organiserer viden, så driftsherre kan anvende den intelligent og målrettet som et økonomisk styringsværktøj i en mere proaktiv rolle med forstærket kontrol over drift, vedligeholdelse og space management. Det giver øget mulighed for at skabe værdi gennem hele bygningens levetid.

Vi har kendskab til håndtering af metadata til kvalitetssikring af modelopbygningen bl.a. på Det Nye Rigshospital og Nyt Aalborg Universitetshospital, og vi har erfaring med informationsniveauer fra 1-4 på ca. 15 forskellige BIM-projekter, hvoraf mange overstiger 25.000 m². 

Kompetencerne opdaterer vi løbende
Vores medarbejdere holder sig opdateret om den nyeste viden via deltagelse i en række faglige BIM-netværk, events og konferencer, bl.a. BIMaarhus, BIM7AA og 1. European Revit Tecnology Conference. Tegnestuens BIM-team har desuden holdt forelæsninger om BIM hos det færøske landsværk, Arkitektskolen Aarhus og VOLA, og vi samarbejder med konstruktørskolerne om BIM-udvikling.