Grøn fremtid

01.07.2015 // 
Vil I fremtidssikre jeres næste projekt med en bæredygtighedscertificering?

Det giver god mening - de direkte, målbare effekter af bæredygtighedscertificering er nemlig højere salgspriser og lejeindtægter samt laveredrifts- og vedligeholdelsesudgifter.

aarhus arkitekternes byplanarkitekt Søren Møller er netop blevet uddannet DGNB-konsulent med speciale i byområder. 

Søren kan rådgive om alle spørgsmål vedrørende bæredygtige byområder og indgå iarbejdet med at finde de bedste løsninger for den konkrete bydel. 

Søren bliver en del af vores bæredygtighedsteam, der i forvejen tæller to DGNB-certificerede konsulenter med speciale i bygninger. 

De tilbyder at analysere behov og identificere de mest hensigtsmæssigeløsninger i det enkelte tilfælde.