Organisation

aarhus arkitekternes organisation er så flad som muligt, fordi vi på den måde sikrer den største fleksibilitet, hurtigste reaktionsevne og mest effektive beslutningsproces.

Smidighed i vores organisation trods vækst og komplekse sagsforløb er et tema, vi har særligt fokus på, og vi kvalitetssikrer konstant vores egen tilpasningsevne og forandringsparathed. 

Det gør vi, fordi vi tror på bevægelse og udvikling som forretningsfilosofi – og fordi denne tilgang giver løsninger af høj kvalitet. Det er vores erfaring, at vi bedst tilgodeser brugere og kunders behov ved at være agile. 

Professionel projektkultur
Vi er organiseret i afdelinger, der arbejder med hver deres specialiserede forretningsområde. På projektbasis sammensætter vi teams til de konkrete opgaver med relevante medarbejdere fra vores forskellige afdelinger. 

Det betyder, at alle medarbejdere er vant til at indgå i mange forskellige sammenhænge, hvor vi hver især bidrager med vores særlige spidskompetence i etableringen af et helstøbt team. Og det betyder, at vi færdes hjemmevant på vores tre kontorer i Aarhus, Oslo og København og i andre internationale sammenhænge. Vi lever og ånder simpelthen projektkultur. 

Som støtte for de forskellige projektteams har vi en fast stabsfunktion, der dækker et bredt spektrum af faglige kompetencer inden for bl.a. IT, HR, økonomi, forretningsudvikling, kommunikation og uddannelse.