Historie

aarhus arkitekterne har rødder i en stærk aarhusiansk tradition for arkitektur. Tidligt slog virksomheden ind på sundhedsarkitektur, som i dag er virksomhedens primære forretningsområde.

aarhus arkitekternes historie starter helt tilbage i 1909, hvor arkitekt Axel Johannes Høeg-Hansen etablerede arkitektvirksomhed i Aarhus. Høeg-Hansen tegnede i årene herefter en række kendte bygninger i smilets by, bl.a. Aarhus Kunstbygning, Aarhus Stadion og Aarhus Banegårdsplads. 

Amtssygehuset tegnes
Høeg-Hansen tegnede også Amtssygehuset Aarhus, og lagde dermed grunden til aarhus arkitekternes position som en af Danmarks førende tegnestuer inden for sundhedsarkitektur. 

Høeg-Hansens tegnestue blev i 1935 opkøbt af den aarhusianske tegnestue Salling–Mortensen, der op igennem 1970’erne og 80’erne for alvor slog igennem inden for sygehusbyggeri med opførelsen af bl.a. Esbjerg, Horsens og Hillerød sygehuse. 

aarhus arkitekterne i 80'erne og 90'erne
Parallelt med Salling-Mortensens aktiviteter på sundhedsfronten overtog arkitekt Gorm Larsen et andet sted i Aarhus sin fars tegnestue og indgik samtidig partnerskab med Tommy Falch, der i 1986 blev eneejer af tegnestuen. I 1997 indgik Tommy Falch partnerskab med arkitekt Mogens Kristensen. Samtidig fik tegnestuen sit nuværende navn, aarhus arkitekterne.

En anderledes tegnestue møder kundernes behov for totalrådgivning
Tidligt fokuserede aarhus arkitekterne på et – for arkitektbranchen – helt ukendt felt, totalrådgivning. Mange bygherrer var begejstrede for dette nye forretningsområde – endelig var der en tegnestue, der både kunne tænke i arkitektur og bygbarhed. 
Tommy Falch og Mogens Kristensen vandt solidt fodfæste med deres 360 graders syn på arkitektur. Tegnestuen voksede yderligere via fusioner og stigende ordreindgang samt opkøbet af Salling-Mortensens tegnestue. Siden er det gået omend endnu hurtigere. 

Markedsledende inden for sundhedsbyggeri
Forretningsområdet sundhedsbyggeri er op gennem nullerne og tierne styrket til markedsledende niveau, og medarbejderstaben er øget i takt hermed. 

En del af LINK arkitektur
aarhus arkitekterne beskæftiger sig i dag med arkitektur, de­sign, planlægning og rådgivning i alle faser fra konceptudvikling til byggeledelse og fagtilsyn.

Den 12. december 2016 overtog norske LINK arkitektur aarhus arkitekterne efter aftale om køb af 100 procent af aktierne i selskabet. I alt er der 440 medarbejdere i LINK arkitektur fordelt på lokationer i Norge, Sverige og Danmark.

På de to tegnestuer i Aarhus og København er der i alt ca. 90 medarbejdere.