Bygherrerådgivning

Hos aarhus arkitekterne er vi eksperter i at arbejde i helheder. En stærk arkitektfaglig ballast kombineret med teknisk indsigt gør os til kompetente rådgivere. Vores udgangspunkt er altid optimering af den arkitektoniske kvalitet og det byggedes standard indefor de økonomiske rammer - ikke omvendt.

Gennem deltagelse i nogle af Danmarks allerstørste og mest komplekse sundhedsbyggerier har vi hos aarhus arkitekterne igennem de seneste 40 år oparbejdet en unik ekspertise i styring, planlægning og spændet mellem vision og realitet.

Sygehuse er komplekse -  de er teknologisk på forkant, arkitektonisk udfordrende, sikkerhedsmæssigt og logistisk ekstremt krævende. Hos aarhus arkitekterne har vi projekteret mere end 1 mio. kvadratmeter af slagsen og vi har en række tilbagevendende og faste kunder via bl.a. via rammeaftaler. Og vi har modtaget den prestigefyldte WAF pris 'Best Future Hospital' for vores arkitektoniske løsning på Det Ny Rigshospital.

Vores unikke erfaring med sundhedsbyggeri bringer vi derfor naturligt i spil, når vi arbejder som bygherrerådgiver på andre opgavetyper, fx bolig- og erhvervsbyggeri. Vores mål er at forene relevante parametre som arkitektur og funktion, bygbarhed og vision samt anlægsøkonomi og tidsplan.

Bygherres betroede rådgiver
Vi er kendt for at gennemføre vores projekter på budget og til tiden. Og vi leverer alle relevante ydelser fra idéoplæg, hovedprojekt og udbud til styring af byggeriets samlede økonomi, udførelse og kvalitet. Via dialog og klare beslutningsprocesser optimerer vi det samlede projekt med respekt for bygherres ønsker. Vi betragter således os selv som bygherres betroede rådgiver med fokus på alle dele af et projekt.

Vi udfylder spændet mellem ambition og virkelighed
Vi har en meget lang tradition for bygherrerådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i et arkitektonisk højt ambitionsniveau, som vi fastholder i udførelsen. Vi er, med andre ord, en tegnestue, der både tænker i arkitektur og bygbarhed. Når vi siger rådgivning, mener vi rådgivning.

hans haaning

direktør københavn l ingeniør

T: +45 70 24 40 10

M: +45 51 90 21 76

E: hh@aa-a.dk

V: download

herlev hospital, bygherrerådgivning
regionshospitalet silkeborg, bygherrerådgivning
kommuneplantillæg fast forbindelse over randers fjord
bevarende lokalplan vesterende- og østerende ballum
lokalplan ecco center
Nyt Hospital Nordsjælland, bygherrerådgivning
præstehaven, bygherrerådgivning, lokalcenter
tønder midtby med bygningsregistrant
erhvervsområde 190 ha ved motorvejen riis - brande
råstofområde ved addit
regionshospitalet randers, bygherrerådgivning
Marienlyst, udvikling af nyt byområde
trafikanalyse lille barnow århus
masterplan nyt boligområde ved Havneby Rømø