Shopping

aarhus arkitekterne har udført en lang række projekter inden for detailhandel. Porteføljen spænder over en bred vifte af løsninger. Fra mindre udvalgs - og dagligvarebutikker til store komplekse shopping centre. Fra 200 m2 til 100.000 m2. Fra nybyggeri til renovering. I alt har vi projekteret med end 500.000 m2 shoppingcentre og detailbyggerier.

Vi indarbejder arkitektoniske løsninger fra koncept til projektering og betragter det som vores opgave at skabe arkitektur og design, der definerer og understøtter byggeriets funktion. Vi samarbejder ofte med andre kommercielle designere, da vores udgangspunkt altid er kunden og derfor i fællesskab stiller det stærkeste hold for løsning af opgaven.

Komplette løsninger
Vi sammenholder vores erfaring med ny viden, som vi indhenter gennem internationale samarbejder, efteruddannelse og studieture. Denne viden kombinerer vi med parametre som lokalkendskab, forbrugerønsker, indkøbsvaner, logistik, arbejdsforhold og –processer. Når vi tegner, moderniserer, udbygger og indretter, udmønter vi alle forhold i den konkrete løsning.

Vi kan tilbyde alt lige fra konceptudvikling til færdigt byggeri. Shopping-teamet arbejder tværfagligt og inddrager andre af tegnestuens medarbejdere med speciale inden for bl.a. VVM screening, byplanlægning, bæredygtighed og BIM-koordinering samt industrielle designere af interiør og byrumsinventar. Alt sammen foranstaltninger, der sikrer at bygherre får sin egen unikke løsning.

Teknologisk frontløber
Vores projekter løses ved anvendelse af digitale 3D-modeller til analyse af form, rum, proportioner, lys, energi og materialer. Modellerne anvendes ligeledes i den løbende dialog med bygherre og til visualisering. Vi har siden 2003 designet og projekteret i 3, og gennemfører for tiden for 12 mia. kr. kvalitetsfondsprojekter som led i projektet 'Det Digitale Byggeri', der præciserer offentlige myndigheders krav til rådgivere og udførende om brug af Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT). 

Vi tilbyder
  • Konceptudvikling, dispositionsforslag, projektforslag, for-og hovedprojekt, udbud og udførelse.

  • Rådgivning med speciale i udarbejdelse af analyse og screening af planloven og VVM samt vurdering af udviklingspotentiale og gennemførsel (faseopdeling).

  • Registrering og digitalisering af eksisterende forhold som bygningsmasse, som grundlag for ny- eller ombygningsarbejder.

  • Udarbejdelse af design- og shopfrontmanualer til styring af det samlede design og projektet i forhold til brandtekniske og lovgivningsmæssige bestemmelser.

  • Styring af lejemålsarealer i samarbejde med bygherre. En proces, som typisk forgår parallelt med projekteringen og i tæt samarbejde med bygherres leasing-afdeling. Styringen fortages gennem projektets 3D-model, hvor der udtrækkes skemaer, lejemålsoversigter og de enkelte lejemålstegninger.

  • Styring af digitale udtræk fra model til driftsprogram, fx CoreFM (RIB) eller andet program efter ønske. aarhus arkitekterne har i samarbejde med byggeweb (RIB), udviklet, testet og beskrevet denne arbejdsproces, som giver tryghed for at bygherre overleveres korrekt og relevant driftsgrundlag i forbindelse med digital aflevering.

søren byriel

teknisk direktør l arkitekt

T: +45 87 31 68 12

M: +45 51 34 06 26

E: sb@aa-a.dk

V: download

søsiden - skanderborg
Field's - Danmarks største shoppingcenter får nyt innovativt design
bloms butikker, nyt citycenter, skanderborg
center og boliger, nørresundby
Waves - biograf og food court i shoppingcenter
salling, udvidelse og renovering af stormagasin, aalborg
storcenter nord, modernisering og udvidelse, aarhus
vola showroom
vola academy, showroom og uddannelsescenter, horsens
vestsjællandscentret, ombygning og renovering, slagelse
viva, shoppingcenter, odense