Urban Design

Urban Design er aarhus arkitekternes afdeling for byplanlægning, byudvikling og byrum / landskab. Vi arbejder på tværs af det arkitektoniske felt for at skabe sammenhæng og sikre større bæredygtighed i planlægningen på alle skalatrin.

Urban Design er bredt funderet på tegnestuen og supplerer de traditionelle arkitektoniske discipliner med ekspertise inden for tre overordnede kompetenceområder: byplanlægning, byudvikling og byrum / landskab. På den måde sikrer vi helhedsorienterede, pragmatiske og langtidsholdbare løsninger med fokus på samspillet mellem det lovgivningsmæssige, det strategiske og det konkrete. 

Vi har stor indsigt i og forståelse for den faglige, organisatoriske og politiske proces. Med stor erfaring fra både offentlige og private ansættelser, er vi i stand til at stille de ud­fordrende og opklarende spørgsmål, og vi byder ind som konstruktiv og kreativ samarbejdspartner – hvad enten kunden er offentlig eller privat. Vi beskæftiger os med hele processen, fra steds- og landskabsanalyser, til udformning af specifikke byrum og frem til en strategisk planlægning af byens fremtidige udvikling og efterfølgende realisering. Med byplanteknisk og juridisk indsigt styrer vi derfor bygge- og udviklingsprojekter sikkert gennem myndighedsbehand­ling og udførelse.

Vi arbejder med mennesket i centrum, for at give de optimale rammer til dem, som bor og lever i byen. Bæredygtighed er en integreret del af ethvert projekt og forholder sig til såvel miljømæssige, sociale og økonomiske perspektiver. Bæredygtig planlægning handler blandt andet om at planlægge energirigtige og ressourcebevidste byer, vi tager derfor højde for klimaændringerne og gennemtænker LAR-løsninger til eksempelvis håndtering af den øgede mængde regnvand.

Omdannelse af eksisterende områder og etablering af nye byområder forholder sig til omgivelserne, hvad enten det er en bymæssig- eller landskabskontekst. En bæredygtig by skal tænkes sammen med bl.a. sektorplaner og infrastruktur, så de helhedsorienterede løsninger sikres. 

For at opnå dette, er det nødvendigt med kvalitative og velgennemtænkte arkitektoniske greb – både rumligt og planmæssigt. Faktorer som funktionalitet, æstetik, bæredygtighed, sociologiske forhold og særligt klimatiske udfordringer er derfor integrerede elementer i vores tilgang til enhver opgave.

Urban Designs ydelser
  • Byplanlægning, lokalplaner og kommuneplaner i henhold til planloven
  • Helheds- og masterplaner
  • Udstyknings- og bebyggelsesplaner
  • Strategier for byudviklingen
  • Steds- og landskabsanalyser
  • Formgivning af landskab og byrum
  • LAR / Regnvandshåndtering / Klimatilpasning
  • Bygherrerådgivning
  • DGNB-certificering af byområder

søren møller

ansvarl. urban design | cand. arch. l DGNB kons.

T: +45 87 31 68 23

M: +45 61 93 61 23

E: sm@aa-a.dk

V: download