Sundhed

aarhus arkitekterne har i alt projekteret mere end 1 mio. kvadratmeter sundhedsbyggeri. Det gør os til specialister i komplekse storskala-projekter, og vi er i dag markedsledende i Danmark inden for området.

Gennem de seneste 40 år har aarhus arkitekterne vundet adskillige konkurrencer om at bygge, udvide og renovere store somatiske og psykiatriske sygehuse nationalt og internationalt. 

Vores kernekompetence er evnen til at sikre disse ekstremt komplekse og omkostningstunge projekters økonomi og fremdrift og samtidig skabe arkitektur med mennesket i centrum. 

Når vi projekterer sygehusbyggeri, har vi fokus på at skabe et fremtidssikret byggeri med multifunktionelle rum og tilpasningsmuligheder, og vi integrerer de nyeste forskningsresultater og teknologiske muligheder i såvel nybyggeri som ombygning.

Prisbelønnet hospitalsarkitektur
Rigshospitalets nye Nordfløj, som vi er totalrådgiver på, er kåret som verdens bedste fremtidige hospitalsarkitektur med WAF-prisen 2012. Vi tilbyder rådgivning i funktionsplanlægning, projektering, generalplanlægning, programmering, brugerkontakt, fagtilsyn og byggeledelse.


Et stærkt team
aarhus arkitekternes sundhedsteam arbejder tværfagligt med nogle af tidens mest avancerede byggerier. Teamet består af medarbejdere med ekspertviden om sundhedsfremmende, helende arkitektur og med spidskompetencer inden for projektledelse af sundhedsbyggeri.

Når vi deltager i de allerstørste hospitalsprojekter, sker det gennem strategiske samarbejder med planlæggere, designere og ingeniører. Vi ved nemlig, at bæredygtige og funktionelle sygehuse skabes i samarbejde med andre faggrupper, og vi sætter en ære i at styre disse komplekse processer sikkert i mål i rollen som totalrådgiver.

mette dan-weibel

direktør - sundhed l arkitekt maa

T: +45 87 31 68 21

M: +45 40 44 40 92

E: mdw@aa-a.dk

V: download

Patienthotel, Det Nye Rigshospital
det sundhedsvidenskabelige fakultet, aalborg universitet
helsingborgs lasarett, udbygning
roskilde sygehus, ombygninger og renoveringer
sygehus sønderjylland aabenraa, udbygning
nyt sykehus buskerud på gullaug, drammen, norge
nyt psykiatrisk center i dnu, skejby
nyt psykiatrisk sygehus aabenraa
psykiatrisk afdeling esbjerg, udbygning og ombygning
nyt aalborg universitetshospital
Nye Nord - udvidelse af Regionshospitalet Horsens
det nye rigshospital, totalrådgivning
herlev hospital, bygherrerådgivning
Køge Sygehus, udbygning og ombygning
hamlet privathospital, udvidelse, søborg
regionshospitalet silkeborg, bygherrerådgivning
sct hans, ny retspsykiatri, roskilde
psykiatrisk center for spiseforstyrrelser, ballerup
regionshospitalet randers, bygherrerådgivning
nyt hospital hvidovre, udbygning og helhedsplan
Nyt Hospital Nordsjælland, bygherrerådgivning
james connolly memorial hospital i dublin
Dansk Center for Partikelterapi
ny afdeling for børn- og ungepsykiatrien, roskilde
snoezelhus, landsbyen sølund, skanderborg
psykiatrisk afdeling middelfart, udbygning og ombygning
det nye universitetshospital i aarhus, skejby