Forskning & Pharma

Når vi projekterer laboratorier, trækker vi på vores markedsledende position og ekspertise inden for sundhedsbyggeri. Denne erfaring gør os til eksperter i effektiv arealudnyttelse, arbejdsmiljø, flow og funktionalitet. Det giver bygherre sikkerhed for en effektiv proces og et godt resultat.

Hos aarhus arkitekterne har vi gennem de senere år styrket vores position inden for projektering af laboratorie- og forskningsmiljøer, bl.a. i forbindelse med større sundhedsprojekter. Vi har tilført stærke kompetencer inden for dette kerneområde og vundet flere opgaver.Vores mål er hver gang at skabe et bæredygtigt projekt med et optimalt arbejdsmiljø. Det giver en platform for effektivitet og kvalitet – med stor værdi for vores kunder.

Tilpasningsdygtige, fleksible laboratorier
Kravene til laboratoriebyggeri og GMO-laboratorier samt renrums-produktion skærpes til stadighed, og faciliteterne skal derfor kunne opgraderes løbende. Derfor arbejder vi altid på at etablere fleksible og tilpasningsdygtige bygninger med plads til udvidelser og ændringer i anvendelse, inventar og installationer.

I samarbejde med kunden udarbejder vi optimale flowdiagrammer og produktionsforløb, hvor fokus på håndteringen af renrum, bygningsklassificering, GMO-klasser samt sterile områder indgår. Princippet for føringsveje af installationer og medier betragter vi som en del af den samlede arkitektoniske løsning.

Vores designafdeling formgiver inventar
Vi har bred erfaring med hele byggeprocessen - fra forundersøgelse og brugerproces til lovgivning, budgettering og idriftsættelse. Tegnestuens designafdeling designer desuden specialiserede inventarløsninger. I kraft af vores viden og erfaring ved vi, hvornår i faserne det er vigtigt at udvise ekstra bevågenhed for at sikre størst værdi for vores kunder. 

Vi lægger stor vægt på vores samarbejde med ingeniørfagene. I teknisk tunge projekter er det afgørende, at både ingeniører og arkitekter involveres tidligt i processen.

jesper vimpel

segmentchef - forskning & pharma l arkitekt maa

T: +45 70 24 40 10

M: +45 51 90 46 32

E: jvi@aa-a.dk

V: download

vestas technology r & d
helsingborgs lasarett, udbygning
danmarks tekniske universitet, laboratorier, lyngby
det sundhedsvidenskabelige fakultet, aalborg universitet
panum, laboratorier, københavn
det nye rigshospital, totalrådgivning