Kildeparken 2020 - bydel i bevægelse

Kildeparken i Aalborg er i dag i fuld gang med en større forvandling, der markant vil løfte og mangfoldiggøre bydelen. Med sin placering i det østlige Aalborg i nærheden af bl.a. universitetet og det kommende Nyt Aalborg Universitetshospital rummer området et stort potentiale for udvikling.

Opgaven med at renovere og omdanne området omkring Fyrkildevej (Afdeling 52) indgår som en vigtig del af den samlede vision for Kildeparken. I projektet er der fokuseret på, hvordan projektet kan bidrage til den overordnede helhedsplan og på, hvordan afdelingen kan drage nytte af de igangværende og kommende tiltag i området.

Med udgangspunkt i et nyt sundhedshus og et nyt sportsanlæg i området, der henvender sig til et større opland, ønsker vi at løfte Afdeling 52 til et nyt og genkendeligt kvarter med sundhed og aktivitet som sine særlige kendetegn.

I projektet har vi taget udgangspunkt i at finde den helt rigtige balance mellem at skabe sammenhæng og variation. Både i arkitekturen og i behandlingen af de omgivende byrum har vi ønsket at differentiere det, der i dag fremstår ensartet og monotont, men vi har samtidig ønsket at styrke oplevelsen af afdelingen som et samlet kvarter. Vi har bygget videre på de nuværende kvaliteter i området og brudt med strukturer netop der, hvor der har været brug for fornyelse. I stedet for at lave alt om har vi fokuseret på at finde nye muligheder i det eksisterende – og få mest muligt ud af både de fysiske og økonomiske rammer.

På den måde har vi skabt et bud på et åbent og imødekommende boligområde med helt nye boligtilbud. Et område med en markant arkitektonisk karakter og med fokus på at skabe smukke og velfungerende rammer om livet i kvarteret. Et mangfoldigt kvarter, der vil være attraktivt for både de eksisterende beboere, der allerede befinder sig godt i området, men også for en lang række nye beboere.

fakta

opgavetype

1. plads i konkurrence. Helhedsplan, renovering og ombygning af 420 boliger samt nye ungdoms- og erhvervsboliger. Totalrådgivning.


areal

43.000 m² (38.000 m² ombygning og 5.000 m² nybyggeri).


anlægssum

435 mio. DKK


år

2015


bygherre

Himmerland Boligforening


samarbejdspartnere

Arkitekterne Bjørk & Maigaard, Brix og Kamp Rådgivende Ingeniører, ROSSEEL's tegnestue og LABLAND arkitekter


status

Igangværende

VIL DU VIDE MERE?

thomas svendsen

arkitekt cand. arch.

T: +45 87 31 68 64

M: +45 61 93 61 64

E: ts@aa-a.dk

V: download