ringgården afdeling 1, modernisering af almenboliger, aarhus

Den gennemgribende modernisering af den klassiske boligbebyggelse, Ringgården afd. 1, fra 1940’erne byder på fællesarealer, nye grønne områder samt en bevaret facade mod Ringgaden i Aarhus.

aarhus arkitekterne har gennemført  moderniseringen af en boligbebyggelsen fra 1940'erne, og ført den op til moderne tid. Af respekt for bygningens store arkitekturhistoriske værdi er karrébebyggelsens oprindelige facader ud mod gaden bevaret. Ind mod gården er der opført en tilbygning i et let og moderne udtryk.

Historie og moderne liv smelter sammen
Kravet om at fastholde den oprindelige bevaringsværdigefacade udgjorde en spændende
udfordring, hvor facaden mod gade og en nytænkning af facade mod gårdrummene skulle gå op i en højere, arkitektonisk enhed og samtidig indfri kravene til en nutidig bolig. Resultatet er en boligbebyggelse, hvor moderne krav, arkitekturhistorie og liv smelter sammen.

Lejlighederne har alle fået store, åbne terrasser, der skaber stor visuel og fysisk forbindelse mellem ude- og inderum, og som sammen med den store fælles tagterrasse forstærker det sociale fællesskab på tværs af boligerne. Bebyggelsen ligger højt, hvilket betød, at det var oplagt at udnytte tagfladenerne midt i bebyggelsen til dette fælles opholdsområde og derved få nogle smukke kig over byen. Boligerne er indrettet på ny med stor fleksibilitet, tilgængelighed og variation samt med nye køkkener og toiletter, så de er opdateret til tidssvarende lyse lejligheder med alle de faciliteter og kvaliteter, som stilles til boligbyggeri i det 21. århundrede.

Energirenovering halverer CO2-udslip
Bygningerne er renoveret efter lavenergiklasse 2. Der anvendes opsamlet regnvand i vaskeriet, der er solceller på tagfladen og et vandbåret solanlæg. Bebyggelsen er således et godt eksempel på et renoveringsprojekt, hvor det er lykkedes at tilføre de gamle bygninger en moderne dimension af bæredygtighed. Det årlige CO2-udslip er med en besparelse på 87 tons reduceret til det halve.

Da de eksisterende etagedæk var meget dårlige rent lydteknisk og konstruktivt var
det en udfordring at omdanne de mange små rum til nye moderne lejligheder. Derfor valgte man den mest radikale løsning, nemlig at fjerne hele indmaden og lade de bevaringsværdige facader stå. Herefter blev der opbygget nye lejligheder med etagedæk i beton i de gamle rammer. 

Italiensk gadestemning i levende gårdrum
Lejlighederne havde vinduer ensidigt orienteret mod enten gaden eller gården og der er var intet gennemlys. Det var derfor væsentligt, at der i den nye indretning, blev skabt gennemlyste lejligheder og altaner, der åbnede for mere lys og luft og samtidig skabte et mere åbent grundplan i lejlighederne. 

Udearealerne er også blevet revitaliseret med grønne altaner og et levende gårdmiljø mellem bygningerne. og der har bredt sig en nærmest italiensk gadestemning mellem ejendommene, hvor altanerne  nu vender mod hinanden. Her er liv og legende børn, og folk nyder deres uderum og sætter planter og blomster, hvilket giver en levende, grøn facade.

Beboerne er eksperter i deres eget liv 
Et resultat af renoveringen er en anderledes beboersammensætning med bl.a. børnefamilier, som ikke var så rigt repræsenteret før renoveringen. Renoveringen er blevet udført i tæt samarbejde med boligforeningens afdeling, og beboerne har således deltaget i beslutningsprocessen. Det er håbet, at beboerinddragelsen vil give ejerskab til bebyggelsen, og at de nyrenoverede lejligheder og bebyggelsens nye, moderne udtryk vil tegne et nyt billede af Ringgarden.

fakta

opgaveform

modernisering af eksist. boligbebyggelse


adresse

Aarhus


areal

17.600 m²


år

2008-2014


bygherre

Boligforeningen Ringgården


samarbejdspartnere

Viggo Madsen A/S


status

ibrugtaget