ringgården afdeling 1, modernisering af almenboliger, aarhus

aarhus arkitekterne gennemfører en gennemgribende modernisering af en boligbebyggelse fra 1940'erne, der føres op til moderne tid. Af respekt for bygningens store arkitekturhistoriske værdi for byen bevares karrébebyggelsens oprindelige facader ud mod gaden. Ind mod gården opføres en tilbygning i et let og moderne udtryk.

Lejlighederne har alle fået store, åbne terrasser, der skaber stor visuel og fysisk forbindelse mellem ude- og inderum, og som sammen med den store fælles tagterrasse forstærker det sociale fællesskab på tværs af boligerne.

Boligerne er indrettet på ny med stor fleksibilitet, tilgængelighed og variation samt med nye køkkener og toiletter, så de er opdateret til tidssvarende lyse lejligheder med alle de faciliteter og kvaliteter, som stilles til boligbyggeri i det 21. århundrede.

Bygningerne er renoveret efter lavenergiklasse 2, og bebyggelsen er et enestående eksempel på et renoveringsprojekt, hvor det er lykkedes at tilføre de gamle bygninger en ny dimension af bæredygtighed. Renoveringen er blevet udført i tæt samarbejde med boligforeningens afdeling, og beboerne har således deltaget i beslutningsprocessen.

Det er håbet, at beboerinddragelsen vil give ejerskab til bebyggelsen, og at de nyrenoverede lejligheder og bebyggelsens nye, moderne udtryk vil 'tegne' et nyt billede af Ringgarden.

fakta

opgaveform

modernisering af eksist. boligbebyggelse


adresse

Aarhus


areal

17.600 m²


år

2008-2014


bygherre

Boligforeningen Ringgården


samarbejdspartnere

Viggo Madsen A/S


status

ibrugtaget