sønderborg produktionshøjskole

En skole, hvor arkitekturen, indretningen og funktionerne skal rumme og udtrykke skolens vision om energi, læring og trivsel & sundhed. Skolen bliver bygget som et Bolig+ byggeri med lavenergiklasse 1 som minimum.

Overalt på skolen møder man bæredygtige tiltag, idet digitale informationstavler viser skolens energiproduktion, som hele tiden er i gang vha. jordvarme og solfangere. Selv elevernes træden i pedalerne i fitness rummet vil give skolen energi. Indretningen er gennemtænkt, så affaldssortering er synlig og der undgås spild i produktionen på værkstederne. 

Åbenhed og tryghed er vigtige parametre for skolens arkitektur. Skolens værksteder er derfor placeret, så de er synlige fra et stort fællesrum. Eleverne kan på den måde se, hvad de andre elever lærer og føle sig som en del af en større helhed. Samtidig er der indlagt mange små nicher og mulige opholdssteder i mindre sofagrupper, hjørner og lignende. Her kan eleverne finde tryghed uden at blive overset. 

Skolen er indrettet med værksteder inden for produktion, tekstil og storkøkken. Til hvert værksted er tilknyttet små samtalerum, så lærer og elev kan trække sig tilbage i forbindelse med individuel vejledning og afklaring. Værkstedernes indretning tager højde for, at eleverne kan have forskellige læringsstile. Skolen skal rumme en vis fleksibilitet, idet elevtallet kan svinge fra uge til uge. Således kan visse dele af de enkelte værksteder lukkes af, ligesom nogle værksteder kan rumme ad hoc-temaer eller helt lukkes af.

fakta

opgaveform

udvikling af unik skole som bæredygtigt byggeri efter standard Bolig+


anlægssum

30 mio. DKK


areal

2.000 m²


år

2009-2012


bygherre

Sønderborg Produktionshøjskole


samarbejdspartnere

Grontmij l Carl Bro A/S


status

ibrugtaget