salling, udvidelse og renovering af stormagasin, aalborg

Stormagasinet Salling Aalborg er placeret centralt i byens centrum. Bygningen danner sin egen karrebebyggelse omkring p-huset, og er orienteret med facader og indgange mod de tre primære handelsgader, Algade, Nytorv og Østerågade/Gråbrødregade. 

I kraft af udvidelser og forskellige moderniseringer igennem bygningens næsten 50-årige historie fremstår stormagsinet en smule fragmenteret, men med genkendelige arkitektoniske elementer som f.eks. den gennemgående brug af gul tegl og betonstrukturen ved de primære indgange. 

Udvidelsen sker via en ekstra etage mod Nytorv og projektet indebærer også en omstrukturering af de eksisterende etager og indgangspartier samt en samlet facaderenovering af hele byggeriet. Formålet med projektet er at skabe en arkitektonisk helhed der forbinder bygninger og indgange visuelt, med en enkelhed og klassisk kvalitet. At skabe et bygningskompleks der signalerer Salling til omgivelserne. 

Til forskel fra mange af tidens butikscentre anerkender Salling sin centrale urbane placering og forbinder byen på tværs af gader og niveauforskelle. Derfor skal Aalborgensere og andre kunder kunne identificere Salling uanset hvor de møder bygningen og skal tiltrækkes af den genkendelige facade. De primære indgange markeres arkitektonisk i facaden med en tydelig ændring, som tiltrækker sig opmærksomhed på lang afstand. Den overordnede idé med de genkendelige facader er tydelig på Algade Torv, hvor de tre selvstændige funktioner omkring torvet får sammenhæng i kraft af det gennemgående facadeprincip. Projektet har vundet Aalborg Citys konkurrence Årets Facadepris 2012

fakta

opgaveform

renovering og udvidelse af Salling Stormagasin, Aalborg. Vinder af Aalborg Citys konkurrence Årets Facadepris 2012.


areal

25.000 m² - heraf udvidelse på 2.500 m²


år

2011-2012


bygherre

Dansk Supermarked


samarbejdspartnere

A. Enggard, Rambøll og Salling


status

ibrugtaget