søsiden - skanderborg

aarhus arkitekterne bistår bygherre med udvikling og planlægning af et nyt boligprojekt med tilhørende dagligvarehandel og mulighed for andet liberalt erhverv. Alle anvendelser med tilhørende parkeringsfaciliteter på en af Skanderborgs absolut mest betydende og attraktive beliggenheder tæt på den gamle bydel og med direkte adgang til Skanderborg Sø.

I aarhus arkitekternes forslag fastholdes dagligvareforretning samtidig med, at der fortættes med nye attraktive boliger i en åben struktur. Dette greb vil styrke byens karakter og samtidig skabe nye forbindelser mellem byen og naturen.

Den nye bebyggelse struktureres som den øvrige bebyggelse langs søen, så den danner facadelinje mod hovedgaden, mens den mod søen placeres vinkelret på denne, så der skabes en mere opbrudt bebyggelse mod søen.

Dagligvareforretningen og parkeringsfaciliteterne bruges sammen med det faldende terræn til at skabe et attraktivt terrasseret landskab mellem boligerne. Den nye bebyggelse tager sit skalamæssige udgangspunkt i den øvrige bevaringsværdige bebyggelse omkring Nørregade og Adelgade. 

Den nye bebyggelse bliver således sammenhængende i plan, men nedskaleres i facadeudtrykket, så den indgår harmonisk i den øvrige bebyggelse. Bebyggelsen opdeles i mindre bygningskroppe, der højdemæssigt tilpasser sig nabobygningerne og danner en harmonisk facaderytme.

fakta

opgaveform

arkitektrådgivning i forbindelse med projektering af terrasseboliger og dagligvareforretning ved Skanderborg Sø


areal

ca. 12.000 kvm


år

2015 - 2018


bygherre

COOP, DetailConsult