danmarks tekniske universitet, laboratorier, lyngby

Institut for Systembiologi er et biovidenskabeligt institut, der arbejder multidisciplinært og udforsker grænsefladen mellem biologisk, kemisk og fysisk videnskab, især mellem biovidenskab, informatik og ingeniørvidenskab. 

Forskningsaktiviteterne dækker nøgleområder som sygdom og sundhed, bio-brændstoffer, fødevarebioteknologi og udvikling af nye lægemidler, og forskningen er baseret på brug af teoretiske, it-baserede og eksperimentelle metoder. 

DTU Systembiologi skal etablere en ny Proteomics Platform til fælles brug for en række forskningsområder under instituttet. Etableringen kræver udvidelse af arealet, og samtidig skal de nuværende funktioner optimeres.

Udvidelsen af arealet sker ved at opføre en ny laboratoriebygning i tilknytning til eksisterende bygning 224. Bygning 224 ombygges og nyindrettes med nye GMO-laboratoriefaciliteter. aarhus arkitekterne varetager ombygningen af bygning 224 og projektering af nye GMO-laboratorier. Projekteringen udføres i samarbejde med MOE.

fakta

opgaveform

nybyggeri, ombygning og renovering af eksisterende arealer og laboratorier til DTU Systembiologi. Brugermøder, dispositions- og projektforslag, hovedprojekt og udbud inkl. projektopfølgning og fagtilsyn. Arkitektrådgivning


areal

3.908 m²


anlægssum

34 mio. DKK


år

2014-2015


bygherre

DTU Danmarks Tekniske Universitet


samarbejdspartnere

MOE, Mikkelsen Arkitekter, Schul Landskabsarkitekter


status

igangværende