martin happy factory, produktionsvirksomhed

aarhus arkitekterne har tegnet et hus for Martin Gruppen, der afspejler og underbygger firmaets værdigrundlag og dets visionære struktur. Tegnestuen blev udvalgt til opgaven på baggrund af en interviewrunde, hvor der blev talt om kemi og virksomhedskultur og meget andet end det at bygge huse. Tegnestuen tog del i en inspirerende og interessant proces med workshops, dialog og vidensudveksling, der skabte forståelse for Martin Gruppens kultur, og som sikrede, at ledelse, medarbejdere og arkitekter alle fik ejerskab i bygningen. 

Huset består af to volumener: et computerstyret højlager og en montagehal kendetegnet af nogle markante, tredimensionelle gitterspær. I mødet mellem de to volumener skabes to atriumgårde, som udover at være ophold for personalet, sikrer optimale lysforhold for den inderste del af bygningen. Hovedvolumenet er båret af gennemgående, tredimensionelle gitterspær, som er inspireret af scenemiljøet, som opererer med tilsvarende konstruktioner til ophængning af Martins tunge scenearmaturer. 

I samarbejde med Martin er der leget videre med ideen, og dette har resulteret i belysning af spærene på langs, hvilket giver en fantastisk effekt, specielt om aftenen, hvor man udefra kan opleve den avancerede arkitektoniske belysning, som understreger byggeriets transparente karakter og gør huset til en levende reklamesøjle for Martins produkter.

fakta

opgaveform

Martin Happy Factory produktionsvirksomhed, vundet ved prækvalifikation 2001


adresse

Frederikshavn


areal

12.500 m²


år

2000-2002


bygherre

Martin Gruppen


samarbejdspartnere

Carl Bro A/S, Peter Sørensen Aps, KPC Byg A/S


status

ibrugtaget